Meie põhitegevusalaks on teede ja platside asfalteerimine ning ettevalmistavad tööd.

Parklad, platsid, tänavad, maanteed, spordiväljakud, kõnniteed, angaarid.

Omame pikaajalist asfalteerimistööde kogemust ning olenemata keerukusastmetest ja mahust, teostame töid üle terve Eesti Vabariigi.

Talvised asfalteerimistööd ehk asfaldiaukude lappimine saab tehtud masinatega Bagela 7000.

Meie põhilised tegevusalad on: asfalteerimine, freesimine, kaevetööd, liiv- ja killustikaluste ehitus, ääre- ja tänavakivide paigaldus.

Väiksemad asfalteerimistööd teostame väiksema laoturiga ning suuremad asfalteerimised laoturiga, millega saab paigaldada asfalti laiusega 3-6 m.

Meeskond koosneb oma tööd tundvatest teetöölistest, kes omavad pikaajalist kogemust asfalteerimistöödel, tehtud töödele tagame alati garantii.