Alates 2014 aastast tegeleme ka suviste teehooldustöödega.

Suvised teehooldustööd:

– Katete lappimine: löökaukude, pragude ja vuukide täitmine, pindamine

– Kruusateede profileerimine

– Tolmutõrje: suurema liiklusega lõikudel tolmutõrje tegemine

– Truupide hoole: isolatsiooni tegemine, kindlustuse tegemine või parandamine, truubi paigaldus

– Teepeenarde korrastamine

– Tee mulde ja kraavide hooldamine: vee äravoolurennide ja kraavide puhastamine, vigastuste likvideerimine

– Teemaa hooldamine: niitmine, üksikute puude mahavõtmine, võsa raiumine ja koristamine

2014 – 2016 a. hooldasime suvisel perioodil riigihanke korras Raasiku valla teid.
04.2016 – 10.2019 korraldame riigihanke raames Märjamaa valla suvist teehoolet.