Tellija: Tallinna teede AS
– Tallinna linnas talvised teekatte remonditööd (asfaldi regenereerimismasinaga Bagela)
– Tallinna linnas suvised teekatte remonditööd
– Tallinnas, Akadeemia tee asfalteerimine

Tellija: Eesti Kaitsevägi
– Riigihanke lepingu raames erinevad tee-ehituslikud tööd

Tellija: Viaston Infra OÜ
– Tallinnas, Tondiraba kergliiklustee ehitus

Tellija: Lemminkäinen Eesti AS
– Tallinnas, Asula tänava remont

Tellija: InfraRoad OÜ
– Saue vallas, Hüüru külas, Angerja tee asfalteerimine
– Tallinnas, T1 Kaubanduskeskuse maa-aluse parkla asfalteerimine
– Tallinnas, Linnamäe tee 3 asfalteerimine

Tellija: Viskari OÜ
– Rakveres, Rägavere tee 48a, Scania keskuse platsi ehitus ja asfalteerimine
– Rae vallas, Järveküla külas Kaare tee 5/1 ja 5/2 soojustuse paigaldus, trasside ehitus, heakorratööd, koos asfalteerimise ja kivitöödega

Tellija: Tallinna Kommunaalamet
– Tallinnas, Laagna asumi sisekvartali taastusremont (riigihange)
– Koidiku tänava rajamine (riigihange)

Tellija: Märjamaa Vallavalitsus
– Valla suvine teehoid (riigihange)

Tellija: AS Järva Teed
– Tugimaantee 13 Jägala – Käravete km 51,752 ristmiku ümberehitamine ja Ambla aleviku kõnniteede ümberehitamine

Tellija: Tref Nord AS
– Tallinnas, Ümera tänava asfalteerimine

Tellija: Paikre OÜ
– Paikre OÜ komposteerimisväljaku laiendamine ja asfalteerimine

Tellija: Watercom OÜ
– Tallinnas, talvise asfaltbetoonkatte paigaldus (avariikaevete taastamine)
– Suvise asfaltbetoonkatte paigaldus (avariikaevete taastamine)

Tellija: SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
– Tallinnas, Kõnnitee asfaltkatte vahetus ja valgustuse korrastamine


Valik fotosid tehtud töödest: